Home

Články v kategorii Aktuality

Výroční schůze 2023

Článek vložil:  | 11. dubna 2023

4. března 2023 se uskutečnila výroční členská schůze ZO ČSCH Humpolec. Bylo přítomno 22 členů z 28. Schůze se zúčastnila jako host starostka města Humpolec paní Štěrbová.

Na začátku schůze jsme uctili památku našich přátel Josefa Melouna a Josefa Krčila, kteří nás v uplynulém roce navždy opustili.

Během schůze byly předneseny pokladní a revizní zprávy, byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za loňský rok a pogratulovali jsme našim ženám k MDŽ.

Dále byl zvolen nový výbor na další volební období ve složení – předseda Stanislav Brdečka, místopředseda Jan Hroch, jednatel Martin Měska, pokladní Šárka Krčilová a člen výboru Viktor Eichler.

Na konci schůze proběhla diskuze k chodu ZO Humpolec. 

Kategorie: Aktuality | 

Výroční schůze 2018

Článek vložil:  | 18. března 2018

10.března 2018 se uskutečnila výroční členská schůze základní organizace chovatelů Humpolce. Za účasti hostů – předsedy OO CSCH Pelhřimov př. Josefa Kratochvíla a místostarosty Humpolce pana ing. Květoslava Namysla proběhla celá akce v slavnostní přátelské náladě. V průběhu programu bylo vzpomenuto loňského osmdesátého výročí od založení organizovaného chovatelství v Humpolci. V souvislosti s touto událostí proběhlo slavnostní předání vyznamenání členům naší organizace, a to z rukou našich výše jmenovaných hostů. Český svaz chovatelů udělil svazová vyznamenání:
I. stupeň
Pavel David
František Havel
Stanislav Čech
Josef Folejtar

II. stupeň
Marie Havlová
Stanislav Brdečka

III. stupeň
Jaroslav Pajer
Jaroslav Dygrýn
Václav David
František Pikal
Nejdůležitějším bodem schůze byla volba výboru ZO na další volební období. Do výboru základní organizace byli zvoleni: Stanislav Brdečka, Václav David, Viktor Eichler, Šárka Krčilová, Josef Meloun, Martin Měska, Zuzana Štefánková.

Kategorie: Aktuality | 

Stolní posuzování 2016

Článek vložil:  | 07. února 2017

Na závěr roku 2016 se sešli chovatelé základní organizace na stolním posuzování králíků. Jako každoročně se úkolu zhostil předseda OO Pelhřimov přítel Kratochvíl. Tentokrát ohodnotil 24 zvířat devíti plemen.

Tématem diskuzí tohoto závěrečného setkání a přátelského posezení bylo pochopitelně i hodnocení úspěchů uplynulého roku. A musíme se pochlubit, že naši chovatelé získali mnoho ocenění  ve svých specializacích. V hodnocení nejúspěšnějších chovatelů okresu Pelhřimov obsadil př. Stehno první místo v oboru králíků, mezi holubáři se na druhém místě okresu umístil př. Pajer a drůbežáře reprezentoval př. Folejtar, který se umístil ve své kategorii na druhé příčce. Všem patří dík za reprezentaci okresu i naší základní organizace.

Nelze také opomenout jednu z největších akcí roku 2016, kterou byla celostátní výstava v Lysé nad Labem. Zúčastnili se jí i chovatelé naší organizace a nemalou měrou přispěli k velkému úspěchu okresu Pelhřimov, který se i díky jim umístil v hodnocení okresů na pěkném čtvrtém místě v rámci republiky.

Všem chovatelům patří gratulace a dík za úspěchy a ocenění, kterých dosáhli, za práci v organizaci a za čas a péči kterou věnují svým svěřencům.

Všem přeji do roku 2017 pevné zdraví, početné odchovy a stálou přízeň a podporu rodin, bez kterých by ta naše činnost byla značně náročnější.

Text a foto Josef Meloun. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Kategorie: Aktuality | 

Naši oslavenci

Článek vložil:  | 04. září 2016

Rok 2016 je bohatý na události, které se dotýkají i naší ZO. Mezi ty příjemné, které nás potkávají, můžeme zařadit i výročí narozenin. Mezi oslavence, kteří v tomto roce slaví své kulatiny, se řadí dobrá duše financí naší organizace Marie Havlová, jejíž výročí spadá do měsíce dubna, stejně jako přítele Karla Adamce. V červenci oslavil své kulatiny registrátor naší organizace, dlouholetý chovatel králíků plemene činčila velká, člen speciálního klubu, Pavel David. Čtveřici našich  ,,sedmdesátníků,, uzavírá nová členka našeho spolku Ludmila Dubová.

Jménem všech členů humpolecké organizace chovatelů přejeme pevné zdraví a mnoho dalších chovatelských úspěchů.

Za ZO Josef Meloun

20160404_192518

Kategorie: Aktuality | 

Životní jubileum

Článek vložil:  | 08. února 2015

Dne 14. 1. 2015 oslavil 70é narozeniny jeden z našich současných nejúspěšnějších chovatelů – přítel František Havel ze ZO Humpolec.

Z rukou zástupce organizace př. Josefa Melouna převzal pohár s věnováním. Ke gratulaci se připojili všichni přítomní kolegové chovatelé a pochopitelně nemohla chybět malá oslava doprovázená již tradičně hudebním vystoupením našeho chovatelského hudebního tělesa. Ostatně není možné nepřipomenout, že František je současně i duší tohoto hudebního seskupení.

Ještě jednou: pevné zdraví a spoustu chovatelských úspěchů do dalších let přejí členové ZO Humpolec.

 

SAM_1094

SAM_1095

Kategorie: Aktuality | 

Změny ve vedení ZO Humpolec 1

Článek vložil:  | 07. března 2014

K datu 31. 12. 2013 odstoupil z osobních důvodů z funkce předsedy ZO př. Josef Meloun. Na členské schůzi byl zvolen nový výbor ve složení:

Brdečka Stanislav

Čech Stanislav

David Pavel

David Václav

Havlová Marie

Meloun Josef

Měska Martin

Kategorie: Aktuality | 

Humpolecká výstava 2013

Článek vložil:  | 07. března 2014

Padesát vystavovatelů obeslalo v termínu 24. – 25. 8. 2013 výstavu v Humpolci svými svěřenci. Představilo se 19 voliér holubů, 31 voliéra drůbeže, 194 králíci + další expozice zpěvného ptactva, činčil, koz, selský dvůr. Pátečního posuzování se zhostili: králíci – M. Caha st., M. Caha ml., J. Šíp ml., drůbež – J. Šíp st., A. Sedlák, holubi – M. Kafka, M. Smetana. Kompletní katalog s výsledky posuzování je k nahlédnutí na těchto stránkách. Pro děti mimo selského dvora byla lákadlem jako každoročně i bohatá tombola. Zájemci se mohli občerstvit v bufetu, posedět s přáteli v pěkném prostředí u živé hudby.

Není bez zajímavosti, že naši výstavu poctili svoji návštěvou i radní Kraje Vysočina pro zemědělství pan Z. Chlád a předseda senátu ČR pan M. Štěch. Pochopitelně máme radost ze všech zájemců, kteří si našli čas a cestu na naši výstavu. Potkali se zde lidé podobných zájmů, lidé kterým nestačí k životu pouze obrazovka televize, monitor počítače, telefon, auto. Zajisté je potěšující, že nás navštívilo mnoho stovek lidiček z blízka i daleka a nechybělo mezi nimi množství mladých a zvláště dětí.

Děkujeme všem vystavovatelům, organizátorům, pořadatelům, návštěvníkům, sponzorům – hlavně Rodinnému pivovaru Bernard, Městu Humpolec, Školnímu statku Humpolec a na výstavě v r. 2014 na viděnou.

Kategorie: Aktuality | 

Bambiriáda 2013

Článek vložil:  | 07. března 2014

24. – 25. května proběhla v Humpolci akce, která veřejnosti ukázala, jak využívají volný čas a čím se baví děti a mládež – ,,BAMBIRIÁDA,, .

Naše ZO se zhostila úkolu zastupovat okres Pelhřimov na této události. Zástupci mladých chovatelů – za naši ZO to byl Jakub Machek MCH – předdstavili během konání této akce jednotlivá plemena zvířat, která chovají. Krásné počasí, které v této době bylo, si patrně vzalo oddechový čas, a po celou dobu trvání tohoto podujetí bylo sychravo a velmi chladno. I vzhledem k těmto okolnostem patří poděkování našim chovatelům, kterí zajišťovali prezentaci během této akce.

Kategorie: Aktuality | 

Změna funkcí ve výboru ZO

Článek vložil:  | 02. května 2013

Dne 22. 4. 2013 proběhlo jednání výboru ZO Humpolec 1.

Jedním z hlavních bodů jednání bylo odstoupení př. Pechy z funkce jednatele organizace. Vykonáváním práce na tomto zodpovědném a náročném postu byl pověřen př. Martin Měska.  Funkci místopředsedy převzal př. Pavel David.

Kategorie: Aktuality | 

Výroční členská schůze

Článek vložil:  | 24. března 2013

Výroční členská schůze ZO Humpolec 1

Dne 9. 3. 2013 proběhla výroční členská schůze v chovatelském areálu v Jihlavské ulici. Na schůzi se pro nemoc omluvil zástupce města Humpolec pan Brzoň. Čestným hostem byl předseda OO Pelhřimov př. Josef Kratochvíl.

Schůze se zúčastnilo 22 členů základní organizace. Jednání proběhlo podle předloženého a odsouhlaseného programu:

1. Prezentace

2. Zahájení a přivítání hostů

3. Zpráva o činnosti za uplynulé období

4. Zpráva pokladní

5. Zpráva revizní komise

6. Vyhodnocení nejúspěšnějších chovatelů

7. Diskuze

8. Usnesení

9. Závěr

Shůzi řídil místopředseda př. Měska. V úvodu minutou ticha uctil památku př. Bohumila DOUBKA.

Předseda př. Meloun krátce zhodnotil minulé období od poslední výroční schůze. Mimo jiné poděkoval sponzorům za podporu při konání letní výstavy, a to hlavně Městu Humpolec, Rodinnému pivovaru Bernard a Školnímu statku Humpolec. Zopakoval výsledky voleb z minulé schůze a oficiálně představil nové členy ZO: Jakuba MACHKA – MCH a Romana LÁTERU.

Po předložení zprávy pokladní a revizní př. Josef Pecha provedl vyhodnocení nejúspěšnějších chovatelů:

Odbornost králíků:

1. př. Havel František

2. př. Měska Martin MCH

3. př. Stehno Josef

Odbornost drůbeže:

1. př. Folejtar Josef

2. př. Dygrýnová Olga

3. př. Čech Stanislav

Odbornost holubů:

1. př. Pikal František

2. př. Pechová Natálka MCH

3. př. Dygrýn Jaroslav

V diskuzi jsme popřáli ženám k svátku a po schválení a přijetí usnesení př. Měska ukončil schůzi.

Při následném přátelském posezení jsme oslavili narozeniny př. Stehna a př. Dygrýna. Nechybělo pohoštění a živá hudba v podání ,,Našeho Neoficiálního Hudebního Sdružení“.

 

 

Kategorie: Aktuality | 

Volby pro následující volební období

Článek vložil:  | 24. března 2013

Dne 4. 2. 2013 se konala výborová a poté i členská schůze ZO ČSCH Humpolec 1.

Mimo projednání běžných záležitostí spojených s činností organizace bylo přijetí nového člena pana Romana Látery do našich řad a provedení voleb pro následující volební období.

Do výboru ZO byli zvoleni:

DAVID Pavel

HAVLOVÁ Marie – pokladní

MELOUN Josef – předseda

MĚSKA Martin – místopředseda

PECHA Josef – jednatel

BRDEČKA Stanislav – náhradík

Revizní komise:

ČEJKA Aleš

Hospodář:

ČECH Stanislav

Zástupci do OO ČSCH Pelhřimov:

ČECH Stanislav

DAVID Pavel

MELOUN Josef

Kategorie: Aktuality | 

Stolní posuzování

Článek vložil:  | 06. ledna 2013

V neděli 16. 12. 2012 proběhlo ve výstavním areálu humpoleckých chovatelů stolní posuzování. Úkolu posoudit a ocenit dodaná zvířata se zhostil jako již tradičně v minulosti př. Josef Kratochvíl. Bylo dodáno 25 zvířat třinácti plemen a barevných rázů.

Po pracovní části proběhla neoficiální část nedělního odpoledne. Po občerstvení následoval další program volné zábavy za příjemného a povzbuzujícího doprovodu našeho ,,hudebního chovatelského tělesa,, , které se rozrostlo o dalšího hostujícího muzikanta ( buben tvrdí muziku 🙂 ).

Společně jsme se tak rozloučili s chovatelským rokem 2012 a s optimismem vykročili vstříc roku 2013.

Kategorie: Aktuality | 

Vzpomínka

Článek vložil:  | 06. ledna 2013

Krátce po výstavě nás navždy opustil Chovatel, přítel Bohumil Doubek z Humpolce. Vzhledem k těžké nemoci se již nemohl aktivně účastnit našší výstavy. Díky jeho aktivitám ho znali nejen všichni chovatelé ( a nejen chovatelé! ) z Humpolce, z okresu Pelhřimov, ale pavučina jeho kontaktů a známostí protkala značnou část naší republiky.

Patřil mezi nejstarší, nejzkušenější chovatele, kteří nikdy neodmítli poradit a pomoci druhým.

Čest jeho památce.

 

Kategorie: Aktuality | 

Výstava 2012 – pozvánka

Článek vložil:  | 17. května 2012

Kategorie: Aktuality | 

Humpolecká výstava 20. – 21. 8. 2011

Článek vložil:  | 27. listopadu 2011

Ve dnech 20. – 21. srpna proběhla tradiční výstava v Humpolci. Mimo každoročně vystavených králíků, holubů a drůbeže byla výstava obohacena o ukázky králičího hopu, expozici koz, ovcí, exotů, nutrií a činčil. Možnost občerstvení návštěvníků, hudba, tombola i pěkné počasí se kladně podepsalo na celém průběhu výstavy.
202 králíky posoudili J. Kratochvíl, M. Caha st. a M. Caha ml. Čestné ceny získali: Bohumil Doubek,Radek a Olga Slavětínských, Karel Ronovský, Martin Měska, Martin Měska MCH, Miroslav Křesťan, Josef Meloun, Natálka Pechová MCH. Vítězná kolekce – J. Koubek, nejlepší jednotlivec – František Havel.
31 voliéru drůbeže posoudili Alois Sedlák a Jan Křivský. Čestné ceny získali: Dalibor Šohaj, Michal Kříž, Jaroslav Zeman, Michaela Starková, Josef Folejtar, Stanislav Čech, nejlepší jedinec – Michal Kříž.
20 voliér holubů posoudili Miroslav Kafka a Jiří Dudák. Čestné ceny získali: Stanislav Čech 2x, Ladislav Čermák, František Pikal, Jaroslav Zeman, Natálka Pechová MCH, Jan Gottlieb, Marie Havlová, nejlepší holub výstavy – Josef Pavlíček, nejlepší voliéra – Ladislav Matoušů.
Děkujeme všem sponzorům za podporu, zvlášť městu Humpolec a Rodinnému pivovaru Bernard, kteří přispěli na tuto akci. Současně děkujeme  vystavovatelům a všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečení a průběhu celé výstavy.

Kategorie: Aktuality | 

Oslava narozenin

Článek vložil:  | 16. října 2011

V měsíci květnu a červenci oslavili tři naši členové význanmá životní jubilea. Tyto události jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Uspořádali jsme proto v našem výstavním areálu slavnostní schůzi s malým občerstvením a pochopitelně i s hudební produkcí našich hudebně nadaných kolegů chovatelů. V souvislosti s gratulací a malým pamětním dárkem nejstarší člen naší organizace ( evidentně dojatý ), př. B. Doubek,  zavzpomínal na svoji dlouholetou životní pouť v řadách chovatelů. Myslím, že všichni se můžeme učit od tohoto našeho kolegy, ať už jde o chov zvířat, vztah k vlastním svěřencům ale i o přístup k životu a ke svým blízkým.

Př. Doubek oslavil 80. narozeniny

Př.Krčil oslavil 70. narozeniny

Př. Adamec oslavil 65. narozeniny

Ještě jednou gratulujeme.

Do fotogalerie jsem umístil několik fotografií z této akce.

Za ZO Josef Meloun

 

Kategorie: Aktuality | 

Výstava 2011 – předávání pohárů

Článek vložil:  | 23. srpna 2011

Kategorie: Aktuality | 

výstava

Článek vložil:  | 20. července 2011

Kategorie: Aktuality | 

Stolní oceňování – prosinec 2010

Článek vložil:  | 02. dubna 2011

V prosinci jsme tradičně zorganizovali stolní oceňování králíků. Jako každoročně se tohoto úkolu zhostil přítel Josef Kratochvíl. Poté, co jsme ,,učinili zadost povinnostem,, ,poseděli jsme v příjemně vyhřáté místnosti u malého občerstvení a při přátelské besedě se tak vlastně rozloučili s výstavní sezónou 2010. V souvislosti s tím dokládám několik  snímků do fotogalerie.

Kategorie: Aktuality | 

Výstava 2010

Článek vložil:  | 30. března 2011

HUMPOLEC 2010
Ve dnech 21.-22.srpna se uskutečnila výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu Jihlavská.

Králíků bylo vystaveno 272 ks, nejvyšší počet v historii výstav v Humpolci. Čestné ceny: Beneš J. -Vb, Havel F. -Vmš,Gutu A. -Fbdiv., Kváš J. -Nč, Kratochvíl J. -Kalhav, Měska M.MCH -Al, Stehno J. -Kal, nejlepší kolekce Křesťan M. -Vm, jednotlivec Havel F.-Vmš.

Výstavu obohatili i přátelé z jižních čech(Kaplice),kteří u nás vystavili kvalitní králíky. Zvířata zodpovědně posoudili př. Zadina Josef, Šíp Jindřich a Kratochvíl Josef.

Holubi v 25 voliérách byli ozdobou výstavy i když tento termín jim nesvědčí, přepeřují, ale přesto bylo možno vidět kvalitní jedince. Návštěvníci mohli shlédnout i málo vídaná plemena na našich výstavách, dokladem toho byli italští racci Jiřího Dudáka, birminghamští roleři-MCH Luboše Starého a voorburští voláči MCH-Natalky Pechové.
Čestné ceny obdrželi: Kozák J. -mondén, Folejtar J. -moravský pštros černý, Dudák J.-prácheňský kaník modrý, Mareš M. -modenka, Havlová M. -kapucín, Čech S. -moravský voláč sedlatý, nejlépe byla vyhodnocena kolekce českých staváků černých sedlatých Jaroslava Zemana a jednotlivec česká bagdeta červená Ladislava Matoušů. Holuby s přehledem posoudili Zdeněk Musil a Jiří Dudák. Drůbež byla vystavena ve 42 voliérách, i to byl na naší výstavě nevídaný počet. Hezký pohled byl na atraktivní hedvábničky a paduánky.
Čestné ceny : Čermák L.-plymutka žlutá, Špátová M. – vyandotka bílá, Folejtar J. -paduánka stříbrná, Kříž M. -hedvábnička černá, nejlepší kolekce – Špátová M. -paduánka bílozlatá a jednotlivec-Kříž M. -hedvábnička bílá. Drůbež kvalitně posoudili Šíp Jinřich a za omluveného př. Sedláka, Miloslav Procházka.

Díky sponzorům a obětavé práci členů naší organizace splnila výstava své poslání.Počasí nám přálom návštěvnost byla bohatá, nemálo chovatelů přijiždí na naší výstavu i ze vzdálených míst naší vlasti a vyjadřují chválu, což nás samozřejmě těší. Na výstavě bylo možno shlédnout selský dvůr, exoty, činčily, kozy atd. Hezky doplňovala výstavu country hudba a tombola.

Josef Pecha

Kategorie: Aktuality | 

Pozvánka na výstavu 2010

Článek vložil:  | 30. března 2011

Kategorie: Aktuality |