Home

Výroční členská schůze

Neděle, Březen 24th, 2013 | Autor:

Výroční členská schůze ZO Humpolec 1

Dne 9. 3. 2013 proběhla výroční členská schůze v chovatelském areálu v Jihlavské ulici. Na schůzi se pro nemoc omluvil zástupce města Humpolec pan Brzoň. Čestným hostem byl předseda OO Pelhřimov př. Josef Kratochvíl.

Schůze se zúčastnilo 22 členů základní organizace. Jednání proběhlo podle předloženého a odsouhlaseného programu:

1. Prezentace

2. Zahájení a přivítání hostů

3. Zpráva o činnosti za uplynulé období

4. Zpráva pokladní

5. Zpráva revizní komise

6. Vyhodnocení nejúspěšnějších chovatelů

7. Diskuze

8. Usnesení

9. Závěr

Shůzi řídil místopředseda př. Měska. V úvodu minutou ticha uctil památku př. Bohumila DOUBKA.

Předseda př. Meloun krátce zhodnotil minulé období od poslední výroční schůze. Mimo jiné poděkoval sponzorům za podporu při konání letní výstavy, a to hlavně Městu Humpolec, Rodinnému pivovaru Bernard a Školnímu statku Humpolec. Zopakoval výsledky voleb z minulé schůze a oficiálně představil nové členy ZO: Jakuba MACHKA – MCH a Romana LÁTERU.

Po předložení zprávy pokladní a revizní př. Josef Pecha provedl vyhodnocení nejúspěšnějších chovatelů:

Odbornost králíků:

1. př. Havel František

2. př. Měska Martin MCH

3. př. Stehno Josef

Odbornost drůbeže:

1. př. Folejtar Josef

2. př. Dygrýnová Olga

3. př. Čech Stanislav

Odbornost holubů:

1. př. Pikal František

2. př. Pechová Natálka MCH

3. př. Dygrýn Jaroslav

V diskuzi jsme popřáli ženám k svátku a po schválení a přijetí usnesení př. Měska ukončil schůzi.

Při následném přátelském posezení jsme oslavili narozeniny př. Stehna a př. Dygrýna. Nechybělo pohoštění a živá hudba v podání ,,Našeho Neoficiálního Hudebního Sdružení“.

 

 

Tags »

Trackback: Trackback-URL | Comments Feed: RSS 2.0
Category: Aktuality

.