Home

Humpolecká výstava 20. – 21. 8. 2011

Neděle, Listopad 27th, 2011 | Autor:

Ve dnech 20. – 21. srpna proběhla tradiční výstava v Humpolci. Mimo každoročně vystavených králíků, holubů a drůbeže byla výstava obohacena o ukázky králičího hopu, expozici koz, ovcí, exotů, nutrií a činčil. Možnost občerstvení návštěvníků, hudba, tombola i pěkné počasí se kladně podepsalo na celém průběhu výstavy.
202 králíky posoudili J. Kratochvíl, M. Caha st. a M. Caha ml. Čestné ceny získali: Bohumil Doubek,Radek a Olga Slavětínských, Karel Ronovský, Martin Měska, Martin Měska MCH, Miroslav Křesťan, Josef Meloun, Natálka Pechová MCH. Vítězná kolekce – J. Koubek, nejlepší jednotlivec – František Havel.
31 voliéru drůbeže posoudili Alois Sedlák a Jan Křivský. Čestné ceny získali: Dalibor Šohaj, Michal Kříž, Jaroslav Zeman, Michaela Starková, Josef Folejtar, Stanislav Čech, nejlepší jedinec – Michal Kříž.
20 voliér holubů posoudili Miroslav Kafka a Jiří Dudák. Čestné ceny získali: Stanislav Čech 2x, Ladislav Čermák, František Pikal, Jaroslav Zeman, Natálka Pechová MCH, Jan Gottlieb, Marie Havlová, nejlepší holub výstavy – Josef Pavlíček, nejlepší voliéra – Ladislav Matoušů.
Děkujeme všem sponzorům za podporu, zvlášť městu Humpolec a Rodinnému pivovaru Bernard, kteří přispěli na tuto akci. Současně děkujeme  vystavovatelům a všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečení a průběhu celé výstavy.

Tags »

Trackback: Trackback-URL | Comments Feed: RSS 2.0
Category: Aktuality

.