Home

Author Archive

Výroční schůze 2023

Článek vložil:  | 11. dubna 2023

4. března 2023 se uskutečnila výroční členská schůze ZO ČSCH Humpolec. Bylo přítomno 22 členů z 28. Schůze se zúčastnila jako host starostka města Humpolec paní Štěrbová.

Na začátku schůze jsme uctili památku našich přátel Josefa Melouna a Josefa Krčila, kteří nás v uplynulém roce navždy opustili.

Během schůze byly předneseny pokladní a revizní zprávy, byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za loňský rok a pogratulovali jsme našim ženám k MDŽ.

Dále byl zvolen nový výbor na další volební období ve složení – předseda Stanislav Brdečka, místopředseda Jan Hroch, jednatel Martin Měska, pokladní Šárka Krčilová a člen výboru Viktor Eichler.

Na konci schůze proběhla diskuze k chodu ZO Humpolec. 

Kategorie: Aktuality | 

Stolní posuzování 2016

Článek vložil:  | 07. února 2017

Na závěr roku 2016 se sešli chovatelé základní organizace na stolním posuzování králíků. Jako každoročně se úkolu zhostil předseda OO Pelhřimov přítel Kratochvíl. Tentokrát ohodnotil 24 zvířat devíti plemen.

Tématem diskuzí tohoto závěrečného setkání a přátelského posezení bylo pochopitelně i hodnocení úspěchů uplynulého roku. A musíme se pochlubit, že naši chovatelé získali mnoho ocenění  ve svých specializacích. V hodnocení nejúspěšnějších chovatelů okresu Pelhřimov obsadil př. Stehno první místo v oboru králíků, mezi holubáři se na druhém místě okresu umístil př. Pajer a drůbežáře reprezentoval př. Folejtar, který se umístil ve své kategorii na druhé příčce. Všem patří dík za reprezentaci okresu i naší základní organizace.

Nelze také opomenout jednu z největších akcí roku 2016, kterou byla celostátní výstava v Lysé nad Labem. Zúčastnili se jí i chovatelé naší organizace a nemalou měrou přispěli k velkému úspěchu okresu Pelhřimov, který se i díky jim umístil v hodnocení okresů na pěkném čtvrtém místě v rámci republiky.

Všem chovatelům patří gratulace a dík za úspěchy a ocenění, kterých dosáhli, za práci v organizaci a za čas a péči kterou věnují svým svěřencům.

Všem přeji do roku 2017 pevné zdraví, početné odchovy a stálou přízeň a podporu rodin, bez kterých by ta naše činnost byla značně náročnější.

Text a foto Josef Meloun. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Kategorie: Aktuality | 

Naši oslavenci

Článek vložil:  | 04. září 2016

Rok 2016 je bohatý na události, které se dotýkají i naší ZO. Mezi ty příjemné, které nás potkávají, můžeme zařadit i výročí narozenin. Mezi oslavence, kteří v tomto roce slaví své kulatiny, se řadí dobrá duše financí naší organizace Marie Havlová, jejíž výročí spadá do měsíce dubna, stejně jako přítele Karla Adamce. V červenci oslavil své kulatiny registrátor naší organizace, dlouholetý chovatel králíků plemene činčila velká, člen speciálního klubu, Pavel David. Čtveřici našich  ,,sedmdesátníků,, uzavírá nová členka našeho spolku Ludmila Dubová.

Jménem všech členů humpolecké organizace chovatelů přejeme pevné zdraví a mnoho dalších chovatelských úspěchů.

Za ZO Josef Meloun

20160404_192518

Kategorie: Aktuality | 

Výstava 2012 – pozvánka

Článek vložil:  | 17. května 2012

Kategorie: Aktuality | 

Výstava 2011 – předávání pohárů

Článek vložil:  | 23. srpna 2011

Kategorie: Aktuality | 

Výstava 2010

Článek vložil:  | 30. března 2011

HUMPOLEC 2010
Ve dnech 21.-22.srpna se uskutečnila výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu Jihlavská.

Králíků bylo vystaveno 272 ks, nejvyšší počet v historii výstav v Humpolci. Čestné ceny: Beneš J. -Vb, Havel F. -Vmš,Gutu A. -Fbdiv., Kváš J. -Nč, Kratochvíl J. -Kalhav, Měska M.MCH -Al, Stehno J. -Kal, nejlepší kolekce Křesťan M. -Vm, jednotlivec Havel F.-Vmš.

Výstavu obohatili i přátelé z jižních čech(Kaplice),kteří u nás vystavili kvalitní králíky. Zvířata zodpovědně posoudili př. Zadina Josef, Šíp Jindřich a Kratochvíl Josef.

Holubi v 25 voliérách byli ozdobou výstavy i když tento termín jim nesvědčí, přepeřují, ale přesto bylo možno vidět kvalitní jedince. Návštěvníci mohli shlédnout i málo vídaná plemena na našich výstavách, dokladem toho byli italští racci Jiřího Dudáka, birminghamští roleři-MCH Luboše Starého a voorburští voláči MCH-Natalky Pechové.
Čestné ceny obdrželi: Kozák J. -mondén, Folejtar J. -moravský pštros černý, Dudák J.-prácheňský kaník modrý, Mareš M. -modenka, Havlová M. -kapucín, Čech S. -moravský voláč sedlatý, nejlépe byla vyhodnocena kolekce českých staváků černých sedlatých Jaroslava Zemana a jednotlivec česká bagdeta červená Ladislava Matoušů. Holuby s přehledem posoudili Zdeněk Musil a Jiří Dudák. Drůbež byla vystavena ve 42 voliérách, i to byl na naší výstavě nevídaný počet. Hezký pohled byl na atraktivní hedvábničky a paduánky.
Čestné ceny : Čermák L.-plymutka žlutá, Špátová M. – vyandotka bílá, Folejtar J. -paduánka stříbrná, Kříž M. -hedvábnička černá, nejlepší kolekce – Špátová M. -paduánka bílozlatá a jednotlivec-Kříž M. -hedvábnička bílá. Drůbež kvalitně posoudili Šíp Jinřich a za omluveného př. Sedláka, Miloslav Procházka.

Díky sponzorům a obětavé práci členů naší organizace splnila výstava své poslání.Počasí nám přálom návštěvnost byla bohatá, nemálo chovatelů přijiždí na naší výstavu i ze vzdálených míst naší vlasti a vyjadřují chválu, což nás samozřejmě těší. Na výstavě bylo možno shlédnout selský dvůr, exoty, činčily, kozy atd. Hezky doplňovala výstavu country hudba a tombola.

Josef Pecha

Kategorie: Aktuality | 

Pozvánka na výstavu 2010

Článek vložil:  | 30. března 2011

Kategorie: Aktuality |