Home

Stolní posuzování 2016

Úterý, Únor 07th, 2017 | Autor:

Na závěr roku 2016 se sešli chovatelé základní organizace na stolním posuzování králíků. Jako každoročně se úkolu zhostil předseda OO Pelhřimov přítel Kratochvíl. Tentokrát ohodnotil 24 zvířat devíti plemen.

Tématem diskuzí tohoto závěrečného setkání a přátelského posezení bylo pochopitelně i hodnocení úspěchů uplynulého roku. A musíme se pochlubit, že naši chovatelé získali mnoho ocenění  ve svých specializacích. V hodnocení nejúspěšnějších chovatelů okresu Pelhřimov obsadil př. Stehno první místo v oboru králíků, mezi holubáři se na druhém místě okresu umístil př. Pajer a drůbežáře reprezentoval př. Folejtar, který se umístil ve své kategorii na druhé příčce. Všem patří dík za reprezentaci okresu i naší základní organizace.

Nelze také opomenout jednu z největších akcí roku 2016, kterou byla celostátní výstava v Lysé nad Labem. Zúčastnili se jí i chovatelé naší organizace a nemalou měrou přispěli k velkému úspěchu okresu Pelhřimov, který se i díky jim umístil v hodnocení okresů na pěkném čtvrtém místě v rámci republiky.

Všem chovatelům patří gratulace a dík za úspěchy a ocenění, kterých dosáhli, za práci v organizaci a za čas a péči kterou věnují svým svěřencům.

Všem přeji do roku 2017 pevné zdraví, početné odchovy a stálou přízeň a podporu rodin, bez kterých by ta naše činnost byla značně náročnější.

Text a foto Josef Meloun. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Tags »

Trackback: Trackback-URL | Comments Feed: RSS 2.0
Category: Aktuality

.